Jak vybírat binokulární dalekohled?

Při správném výběru binokulárního dalekohledu je dobré širokou nabídku na trhu posuzovat ve dvou krocích:

  • Určit si základní parametry
  • Vybrat ze široké nabídky na trhu tu správnou značku

1. Určit si základní parametry optického přístroje.

Někdy se jim říká rozměr binokuláru, přestože s fyzickou velikostí přístroje souvisí jen nepřímo. Je to označení, které má každý binokulární dalekohled v názvu, např. 10x42 nebo 8x56. První číslice znamená zvětšení a druhá průměr objektivu v mm.

Rozměr binokulárního dalekohledu

V první řadě je nutné si důkladně ujasnit, jak budete binokulár používat:

  • jak často,
  • v jakých podmínkách
  • a při jaké aktivitě?

Rady kamarádů a známých, kteří již mají nějaké zkušenosti, je dobré si vyslechnout a brát je jako jeden z mnoha názorů. Jejich priority totiž mohou být diametrálně odlišné od vašich a co vyhovuje jim, může být jiným na obtíž.

Zvětšení dalekohledu

V očích laické veřejnosti je tento parametr často nekriticky přeceňován. Rozhodně neplatí „čím větší, tím lepší“! Větší zvětšení má při stejném průměru objektivu za následek nižší světelnost (množství světla prošlé objektivem se musí rozložit na větší plochu – viz dále) a zvětšuje také chvění obrazu způsobené třesem rukou.

Průměr objektivu

Průměr objektivu spolu se zvětšením binokulárního dalekohledu určuje tzv. světelnost dalekohledu (pozor, nezaměňovat se světelnou propustností!). Mezi uživateli je hojně rozšířený názor, že světelnost dalekohledu je tím lepší, čím má dalekohled větší průměr objektivu. To ovšem platí pouze tehdy, porovnáváme-li dalekohledy se stejným zvětšením. Navíc efekt vyšší světelnosti se díky reakci oční pupily na světlo projeví za šera, za denního světla ne.

Světelnost dalekohledu

Porovnáváme-li světelnost dalekohledů se stejným objektivem – jako příklad vezměme nejrozšířenější dalekohledy na trhu 8x42 a 10x42 – je poměr jejich světelností roven druhé mocnině převrácenému poměru jejich zvětšení:

svetelnost_8x42-10x42_(vypocet)

Znamená to tedy, že binokulární dalekohled 8x42 poskytuje o 56% jasnější obraz než model 10x42. 

Budeme-li naopak srovnávat světelnost dalekohledů se stejným zvětšením (např. 8x42 a 8x56), platí, že poměr jejich světelností je roven druhé mocnině poměru průměrů objektivu:

svetelnost_8x56-8x42_(vypocet)

Binokulární dalekohled 8x56 má tedy o 78% světelnější obraz než jeho menší bratr 8x42.

Jak je to potom se světelností dvou binokulárů s různým objektivem a různým zvětšením? Jako příklad vezměme modely 8x56 a 7x50. Platí, že poměr světelností je roven druhé mocnině poměru objektivů vynásobenému převráceným poměrem zvětšení:

svetelnost_8x56-7x50_(vypocet)

Tedy světelnost obou binokulárů je téměř shodná, model 7x50 ji má dokonce o 4% vyšší.

Při rozhodování o „rozměru“ svého budoucího dalekohledu tedy uvažujte o skutečném použití dalekohledu:

meopta-meostar-b1-plus-8x56-hd

Budete s dalekohledem chodit nejčastěji za večera na posed?

Pak potřebujete maximální světelnost, zvětšení nemusí být příliš velké a na hmotnosti nějak zásadně nezáleží. Ideální volbou jsou binokuláry 8x56 nebo 7x50

Hraje-li pro vás klíčovou roli právě světelnost dalekohledu, je dobré si položit ještě jednu otázku, jakkoliv generačně „nekorektní“: Kolik je uživateli let? Porovnávání světelností jednotlivých dalekohledů má smysl pouze tehdy, pokud veškeré světlo, které projde dalekohledem, projde také oční pupilou na sítnici. A bohužel, schopnost lidského oka roztáhnout za šera oční pupilu na maximum se stoupajícím věkem klesá. Jde samozřejmě o individuální záležitost, ale chcete-li např. udělat radost svému dědečkovi, vášnivému a aktivnímu myslivci, novým dalekohledem na posed, udělá mu často lepší službu kompaktnější model 10x50 než pro tento účel obecně nejpoužívanější model 8x56.

meopta-optika-hd-10x42

Jste ornitolog a dalekohled potřebujete pro pozorování ptáků ve větších vzdálenostech?

Nosíte jej s sebou na delší vycházky za denního světla? Prioritou je pak pro vás zvětšení. Hmotnost by měla být nižší a světelnost stačí na průměrné úrovni. Volte mezi modely 10x42, 10x50 nebo 12x50.

meopta-optika-hd-10x42_

Potřebujete rozeznat detaily zvířat vzdálených 200 m a více?

Nebo rád používáte binokulární dalekohled na pohledy „z ruky“ na noční oblohu bez složitého astronomického vybavení? Pak hledáte dalekohled s co největším zvětšením, které ještě udržíte v ruce, a s co největším průměrem objektivu. Vyšší hmotnost je třeba akceptovat. Model 15x56 by ve Vašem výběru rozhodně neměl chybět!

meopta-meostar-b1-plus-8x32

Často se touláte s plným batohem po horách několik dní?

Pak hledáte kompaktní, co nejlehčí dalekohled. A protože jej používáte primárně za dne, světelnost není – na rozdíl od hmotnosti – prioritou. Ideální volbu představují modely 8x32 a 10x32.

2. Výběr značky či značkové řady binokulárního dalekohledu

Máte-li jasno v tom, jaký rozměr je pro vaše aktivity ideální, nastává podstatně komplikovanější proces volby z ohromného množství značek, které jsou dnes na trhu.

Samozřejmě, jste-li „fajnšmekr“, pro něhož je jen to nejlepší dost dobré, rád se pochlubíte ikonickou značkou a peníze pro vás nepředstavují zásadní omezení, nejspíš sáhnete po dalekohledech Swarovski Pure, Zeiss Victory nebo Leica Noctivid a rozhodně nepochybíte.

Většina z vás však bude pečlivě zvažovat, jak své peníze investovat co nejefektivněji. Výrobci a prodejci vás na svých webovských stránkách zahrnou vodopádem superlativů, jak jen ty jejich přístroje jsou nejvíc super, jedinečné a „cool“. Jenže dá se na to spolehnout?

I modely stejného rozměru se mezi sebou liší různými parametry, které se lze dočíst v katalozích či na webu.  Je dobré se s nimi seznámit a zvážit, který parametr má pro vás větší význam, ovšem příliš detailní srovnávání mnoha čísel hrozí velkým zmatením. Nakonec je vždy dobré vzít „zdravý selský rozum“ do hrsti.

Je například opravdu tak důležité, zda zorné pole má 130 m, 128 m nebo 132 m/1 km, když dalekohledem v drtivé většině pozorujete z ruky a jen nepatrným pohybem zamíříte jinam?

Naopak se může zdát, že vodotěsnost dalekohledu není zásadním parametrem – stejně jej nebudete házet do vody, že? Jenže voda je prevít, a při silném déle trvajícím dešti se dostane všude, co není řádně zatěsněno. Navíc, je-li dalekohled řádně utěsněn, nehrozí, že se dovnitř dostane vzdušná vlhkost a při následné prudké změně teploty se nezarosí vnitřní optické plochy, což by dalekohled zcela oslepilo řádově na desítky minut až hodiny.

Nejlepší je si dalekohled osobně vyzkoušet a osahat, v ideálním případě i porovnat jednotlivé dalekohledy mezi sebou ve stejných podmínkách. 

Při výběru nespěchejte, vyslechněte odborné rady prodejce, ale řiďte se především svým pocitem.

Dalekohled vezměte do ruky a vyzkoušejte, jak se vám drží, jak vám vyhovuje rozmístění ovládacích prvků a zdali něco nehrká či neviklá. Zároveň vyzkoušejte, jak vám vyhovuje tuhost točítka ostření, dioptrické korekce a tuhost nastavení očního rozestupu. Příliš snadné otáčení hrozí, že při každém sundání binokuláru do ponosové polohy se nastavení změní a při každém přiložení dalekohledu k očím budete nuceni jej seřizovat. Stejně tak příliš tuhý chod je problémem – přesné nastavení na vaše oči je obtížné a při rychlé změně scény nemusíte stihnout zareagovat dostatečně rychle. Uvědomte si rovněž, že příliš volné chody točítek budou za horkého letního dne ještě volnější a naopak příliš tuhé chody hrozí v zimě úplným zatuhnutím.

Přiložte binokulární dalekohled k očím a zkuste si nastavit dioptrickou korekci. Kromě ergonomie (tj. toho, jak snadno a intuitivně nastavíte dalekohled na své oči) si všímejte, zdali po nastavení tato dioptrická korekce zůstává stejná i při zaostření na různé vzdálenosti a z různých směrů: Nastavte dioptrickou korekci na určitý objekt, pak přeostřete na nejbližší bod a následně z této polohy zaostřete znovu na zvolený objekt. Zaostření zopakujte z nekonečna. Pokud nevidíte rozdíl a ani jedno ze zaostření „netáhne“ oči, je to známka kvalitního mechanického provedení. Zejména u levnějších binokulárních dalekohledů je dobré se na tento efekt zaměřit. Co je vám při použití platné, že byl dalekohled o něco levnější, když po každém zaostření cítíte potřebu přenastavit dioptrickou korekci?

Podívejte se dalekohledem z otevřeného okna nebo dveří (i ten nejdokonalejší přístroj pohledem přes okenní tabulku dává mizerný obraz, který nic nevypovídá). Všímejte si, jaké detaily rozlišíte uprostřed zorného pole a jak moc se mění ostrost kresby směrem ke kraji. Zkuste se podívat také na tmavé objekty s výrazně jasným pozadím (typicky větev stromu proti denní obloze) a posuďte, zda barevné lemy kolem větve jsou rušivé, či je téměř nevidíte.

Pokud je to jen trochu možné, zkuste se binokulárem podívat za šera. Za jasného slunečného dne se optická kvalita téměř všech dalekohledů zdá dobrá a naprosto srovnatelná. Ale skutečné kvality optického zobrazení odhalí dalekohled až za špatných světelných podmínek.

A jak volit, když Vašim sítem prošlo více dalekohledů a leží před vámi čekajíce, na který ukážete prstem? Zvažte ještě poskytovanou záruku a dejte přitom pozor na drobným písmem uvedené dovětky pod bombastickým oznámením o doživotní záruce!

I přesto všechno před vámi zůstaly dva dalekohledy? Pak zvolte ten, který se vám líbí víc! Faktor radosti z nové „hračky“ nepodceňujte, čím raději ji budete používat, tím více užitku z ní budete mít!

Veškerý sortiment e-shopu puskohledy.cz si můžete vyzkoušet v našem showroomu v Hodoníně.

Proč volit binokulární dalekohled Meopta MeoStar B1?

Jak si v takovém srovnání stojí binokulární dalekohledy z Meopty řady MeoStar B1, MeoStar B1.1 a MeoStar B1 Plus?

Lze říci, že víc než dobře:

Jejich střízlivý vzhled je nadčasový. Ergonomie dalekohledů řady MeoStar B1 je vynikající díky prolisům na palce. Hmotností mezi konkurencí sice nezáří, ale ani nepropadnou.

Mají dioptrickou korekci integrovánu v točítku ostření, což nastavení této hodnoty činí velmi pohodlným. Modely B1.1 a B1 Plus mají točítko dioptrické korekce zamykatelné. To je známkou nejvyšší třídy.

Pohled přes dalekohled MeoStar B1 představuje doslova pohlazení pro oči. Modely s HD skly směle soupeří s tím nejlepším, co je dnes na trhu k dispozici.  Cena sice není „lidová“, pořád je však výrazně nižší než u nejdražších dalekohledů. Záruka 10 let s možností prodloužení na 30 let (při registraci) je výjimečná!

A drobný „bonbónek“ na závěr: Při případné reklamaci či potřebě opravy dalekohledů Meopta se můžete obrátit přímo na výrobce bez jakýchkoliv jazykových či celních bariér.

Doporučujeme také článek:

Srovnání dalekohledů Meopta MeoStar B1, MeoStar B1.1 a Meostar B1 plus