Jak vybírat puškohled?

Častou otázkou lidí kupujících si první puškohled je: „Mám tu a tu zbraň, jaký si mám na ni pořídit puškohled?“ To je ovšem otázka zavádějící a nepříliš relevantní.

Pro správný výběr puškohledu je potřeba si ujasnit: jak a co nejčastěji lovíte?

Při výběru puškového zaměřovacího dalekohledu (puškohledu) se uplatňují obecné principy podobně jako u výběru všech dalekohledů, nicméně díky specifikům použití je třeba vzít v potaz ještě další aspekty. Vedle zvětšení a průměru objektivu hrají při základním výběru úlohu ještě informace o poloze záměrné osnovy, charakteru záměrné osnovy a korekci paralaxy.

Prvotním vodítkem musí být důkladně si ujasnit, jak a co nejčastěji lovíte – z toho totiž vyplynou právě základní parametry puškohledu. Stejně jako u ostatních přístrojů platí, že rady kamarádů a známých, kteří již mají nějaké zkušenosti, je dobré si vyslechnout, ale brát je jen jako jeden názor z mnoha. Jejich priority mohou být diametrálně odlišné od těch vašich a co vyhovujeme jim, může být jiným na obtíž.

Zvětšení dalekohledu

Při výběru tohoto parametru buďte sebekritičtí! Seriózně zvažte, co je nejčastější vzdálenost, na kterou střílíte a při odhadu maximální vzdálenosti, na kterou si troufnete vystřelit, nepřehánějte! 

U žádného dalekohledu neplatí obecně „čím větší zvětšení, tím lepší“, nicméně u puškových dalekohledů je dobré zvážit, jak často střílíte s oporou a jak často bez ní. Při střelbě s oporou není třeba se bát větších zvětšení, umožní přesnější zásah. Na druhé straně je však třeba si uvědomit, že větší zvětšení (při stejném průměru objektivu) má za následek nižší světelnost (množství světla prošlé objektivem se musí rozložit na větší plochu).

Průměr objektivu

Průměr objektivu spolu se zvětšením puškového dalekohledu určuje tzv. světelnost dalekohledu (pozor, nezaměňovat se světelnou propustností!).

Mezi uživateli je hojně rozšířený názor, že světelnost je tím lepší, čím má dalekohled větší průměr objektivu. To platí ovšem pouze tehdy, pokud veškeré světlo, které projde dalekohledem, projde také oční pupilou na sítnici.

Bylo by chybou se domnívat, že při nastavení puškohledu 3 - 12x56 na zvětšení 3x lze dosáhnout extrémní světelnosti (světlo z velkého objektivu se soustředí do malého obrazu). Průměr výstupní pupily d (tedy průměr paprskových svazků vystupujících z dalekohledu) je dán poměrem průměru objektivu D a zvětšením Γ:

puskohled-prumer-vstupni-pupily-01

Jenže oční pupila mladého zdravého člověka se za šera rozevře maximálně na průměr 7–8 mm a do oka tak projde necelá pětina světla prošlého puškohledem:

puskohled-prumer-vstupni-pupily-02

Lze říci, že oční pupila omezí výkon puškohledu 3-12x56 při zvětšení 3x na puškohled o rozměru 3x24. Plného využití světla, které projde objektivem, dosahuje puškohled 3-12x56 od zvětšení 7x.

Poloha záměrné osnovy

Záměrná osnova (někdy označovaná jako záměrný kříž) může být umístěna v ohniskové rovině objektivu (tzv. 1. ohniskové rovině) nebo v ohniskové rovině okuláru (tzv. 2. ohniskové rovině). U puškohledů s pevným zvětšením to nehraje žádnou roli, ale u dnes tolik populárních puškových dalekohledů s proměnným zvětšením jde o podstatný parametr.

Záměrná osnova v 1. ohniskové rovině se zvětšuje společně se změnou zvětšení. Tloušťka tenkých čar roste s rostoucím zvětšením a při maximálním zvětšení může působit rušivě. Výhodou naproti tomu je, že jakékoliv dálkoměrné prvky v osnově (vzdálenost silných čar, bodů apod.) pracují stejně při jakémkoliv zvětšení.

Záměrná osnova v 2. ohniskové rovině zůstává při změně zvětšení na pohled stále stejná, síla čar ani vzdálenosti prvků v osnově se subjektivně (vůči pozorovateli) nemění, mění se však vůči cíli. Výhodou tedy je, že tenká čára je stále stejně tenká a žádná část osnovy se s rostoucím zvětšením neskrývá. Dálkoměrné prvky však fungují pouze u jediného (většinou jednoho z krajních) zvětšení.

Charakter záměrné osnovy

Vhodný tvar záměrné osnovy je do značné míry otázkou osobních preferencí a zvyklostí. Někomu stačí prostý tenký nitkový kříž, někdo naopak ocení složitější strukturu obrazce umožňující rychlé přenášení záměrného bodu podle vzdálenosti, úhlu náměru či opravy na vítr. V tomto směru neexistuje univerzální rada snad kromě jediné: V jednoduchosti je síla!

Profesionální střelec je sžitý se svým vybavením, a i ve stresu, což chvíle předcházející stisku spouště bezesporu je, dokáže vnímat jen to, co potřebuje a složitější tvar osnovy ho nijak neruší, naopak ji dovede účinně využít. Příležitostný střelec spíše ocení jednoduchou záměrnou osnovu s jasným a nezaměnitelným záměrným bodem.

Puškové dalekohledy s osvětlením záměrné osnovy dnes představují drtivou většinu přístrojů na trhu a intenzita osvětlení je pak samostatnou otázkou hodnou pozornosti.

U dalekohledů určených pro lov za hraničních světelných podmínek není potřeba klást důraz na příliš jasné osvětlení. Naopak, je dobré, když má puškohled možnost regulovat jasy hlavně v nejnižších úrovních. To umožňuje střelci přesně nastavit nejvhodnější jas osnovy v daných podmínkách tak, aby bod viděl, ale aby ho neoslňoval.

U puškových dalekohledů používaných v denních podmínkách a zejména při instinktivní střelbě, je důležité, aby byl osvětlený záměrný bod co nejjasnější. Musí být viditelný i za denního světla na sněhové pokrývce, čímž usnadňuje rychlé, tzv. „nahozené“ zamíření.

Korekce paralaxy

Z technického hlediska korekce paralaxy umožňuje kromě okuláru zaostřit samostatně i objektiv (většinou točítkem na levé straně středové kostky puškohledu).

U většiny puškových dalekohledů s menším zvětšením, kde se předpokládá primárně střelba na standardní lovecké vzdálenosti mezi 50 až 150 m, je objektiv už ve výrobě nastaven tak, že jeho obraz padá do roviny záměrné osnovy a při vychýlení střelcova pohledu z optické osy nedochází k odchylce mezi záměrným bodem a skutečným bodem zásahu. Této odchylce se říká paralaxa.

U puškových dalekohledů určených pro střelbu na větší vzdálenosti už nelze zajistit, aby obraz z pevně umístěného objektivu padal přesně do fyzické roviny záměrné osnovy. To má v praxi dva negativní důsledky:

  • Nelze dosáhnout za všech podmínek současně ostrého obrazu cíle i záměrné osnovy.  
  • Při pohledu mimo osu dalekohledu může dojít díky paralaxe k zamíření mimo bod zásahu.

Proto bývají puškové dalekohledy se zvětšením větším než 12x případně 15x vybaveny právě korekcí paralaxy, tedy možností zaostřit objektiv puškohledu tak, aby jeho obraz padnul přesně do roviny záměrné osnovy a k paralaktické odchylce nedocházelo.

Při rozhodování o „rozměru“ svého budoucího puškohledu tedy zvažte:

Lovíte nejčastěji černou zvěř z posedu a střílíte zásadně s oporou?

Pak potřebujete maximální světelnost i při větších zvětšeních (byť je vzdálenost menší, větší zvětšení umožní přesnější zásah. Korekce paralaxy je díky nevelké vzdálenosti prakticky zbytečná. Osvětlení osnovy je lepší na nižších úrovních. Ideální volbou jsou puškohledy3-12x56, 2,5-15x56, 8x56.

Lovíte často v horách nebo na holých pláních, kde představuje velký problém se ke zvěři přiblížit víc než na 150–200 m?

V těchto případech se dá předpokládat střelba s oporou za slušného světla, současně však také neochotu tahat sebou zbytečně těžké příslušenství. Korekce paralaxy je téměř imperativem – pomůže výrazně eliminovat nepřesnost zásahu způsobenou nemožností přesně zaostřit současně cíl i záměrnou osnovu. Volte dalekohledy 2-12x50, 6-24x56 nebo 2,5-15x56.

Účastníte se nejčastěji naháňkových lovů, kde střílíte bez opory a míříte instinktivně na rychle se pohybující zvěř?

Takový lov probíhá za denního světla, střílí se na rychle se pohybující zvěř v nevelké vzdálenosti, přičemž je potřeba si zachovat přesný přehled o dění v okolí. Pak potřebujete puškohled s nejmenším nastavitelným zvětšením kolem 1x, ideálně přesně 1x. To umožňuje i méně zkušeným střelcům mířit s oběma očima otevřenýma a zachovat si tak zorné pole periferního vidění. Jednoduchá jasně svítící osnova (ideálně tečka) je nutností. 1-4x22, 1-6x24 představují ideální modely, ekonomičtějším řešením je reflexní kolimátor.

Vaší doménou je „šoulačka“ (tedy cílené stopování a vyhledání zvěře trvající delší dobu)?

V takovém případě nevíte, jaké podmínky pro samotný lov očekávat a současně velmi oceníte každý dekagram, o který je vaše výbava lehčí. Jednoznačně je tedy třeba sáhnout po šikovném kompaktním univerzálu. S průměrem objektivu to nepřehánějte, stačí 42 nebo 50 mm, nejmenší zvětšení by mělo být 2x a méně, korekce paralaxy není důležitá. Skvělými společníky Vám tak mohou být modely 1,5-6x42, 1,7-10x42 či 2-12x50.

Výběr značky či značkové řady puškohledu

Máte-li jasno v tom, jaký typ puškového dalekohledu je pro vaše aktivity ideální, nastává podstatně komplikovanější proces volby z ohromného množství značek, které jsou dnes na trhu.

Samozřejmě, jste-li „fajnšmekr“, pro něhož je jen to nejlepší dost dobré, rád se pochlubíte ikonickou značkou a peníze pro vás nepředstavují zásadní omezení, nejspíš sáhnete po dalekohledech Swarovski Z8i, Zeiss Victory V8 nebo Leica Magnus a rozhodně nepochybíte.

Valná většina však bude pečlivě zvažovat, jak své peníze investovat co nejefektivněji. V takovém případě je vhodné se podívat na další dostupné parametry a zvážit jejich relevanci.

Vedle přirozeně důležitého parametru vodotěsnosti je dobré věnovat pozornost např. vzdálenosti výstupní pupily.

Vzdálenost výstupní pupily je vzdálenost za okulárem, do které přirozeně kladete oko pro pohodlné přehlédnutí celého zorného pole (v anglické terminologii „eye relief“). Při standardním lovu, kdy máte relativně čas si uzpůsobit střeleckou polohu, je 80 mm s rezervou dostačující a nehrozí, že Vás zpětný ráz zbraně poraní. Tuto hodnotu dodržují jako minimální prakticky všichni výrobci.

Při rychlém „nahozeném“ zamíření se však může stát, že zbraň neumístíte do ramene dostatečně pečlivě, hlavu máte přilícenu příliš blízko puškohledu a výstřel může skončit rozseknutým obočím. Pro takové případy se vyplatí puškohledy se vzdáleností výstupní pupily 90 mm a více.

Nejdůležitějším faktorem je však schopnost puškohledu udržet nástřel po dlouhou dobu bez ohledu na podmínky, ve kterých střílíte. Tedy zachovat nastavení záměrného bodu ze střelnice i při praktickém lovu.  To není parametr, který se dočtete v katalozích – všichni výrobci vám budou tvrdit, že jejich puškohledy jsou 100% spolehlivé. Takový parametr ani nepoznáte v kamenné prodejně, ten se pozná až v ostrých podmínkách při nástřelu nebo v praxi.

Zde je vhodné posoudit záruční dobu – pouze výrobce, který si je svým produktem opravdu jistý, je ochoten poskytnou delší než zákonnou záruku.

Také je velmi vhodné si zjistit co nejspolehlivější reference a poslechnout si, co o kterých puškohledech říkají lidé, jejichž fundovanost máte ověřenu, nebo přinejmenším doporučenu. Černobílé odsuzující výkřiky typu „Jedině ta a ta značka, všechno ostatní je šmejd!“ příliš zavání chválením vlastního peří a nekritickým přístupem. Naopak, objeví-li se podobné výtky k jedné a téže značce či modelu z nezávislých zdrojů, je dobré zpozornět.

Pozice puškových dalekohledů Meopta

Z pohledu výše řečeného lze říci, že si puškohledy z Meopty vedou znamenitě.

Řada MeoStar R2 patří k tomu nejlepšímu, co lze dnes na trhu nalézt. Světelná propustnost 94 % je výjimečná, optický výkon dokonalý. Osvětlení záměrné osnovy používá difrakční technologii, která umožňuje vedle velmi slabých jasů nastavit osvětlení viditelné i za plného denního světla na sněhu. V této řadě výrobce zúročil své bohaté dlouholeté zkušenosti s výrobou lovecké optiky a špičkových optických přístrojů. Spolehlivost řady je podtržena záruční dobou 10 let s možností prodloužení na 30 let (při registraci). To je u puškových dalekohledů málo vídané! Cena sice není „lidová“, ale pořád je výrazně nižší než u nejdražších dalekohledů.

Nová řada MeoPro Optika 6 postupně nahrazuje dlouhodobě nejprodávanější puškohledy z Meopty – řadu MeoStar R1. Představuje ekonomické řešení nabízející vysokou kvalitu a spolehlivost. Moderní akční design není jen líbivý, ale i funkční: Pryžová točítka s trojhránky poskytují bezpečný úchop a ovládání i v zimních rukavicích. Záruka 10 let je srovnatelná s těmi nejlepšími.

Vodotěsnost do 2 m a rozsah pracovních teplot od -25 °C do + 55 °C je u puškohledů z Meopty samozřejmostí.

Odolnost puškohledů Meopta vůči zpětnému rázu je podrobněji rozepsána ve speciálním příspěvku. Lze zopakovat, že puškové dalekohledy Meopta lze používat na drtivé většině loveckých ráží od .308 Winchester či 30-06 Springfield přes .300 Winchester Magnum, .338 Lapua Magnum až po .375 H&H Magnum nebo .458 Winchester Magnum.

To, že při případné reklamaci či potřebě opravy se můžete obrátit přímo na výrobce bez jakýchkoliv jazykových či celních bariér, představuje zejména u puškohledů významnou výhodu.

Všechny puškohledy, zaměřovače i dalekohledy z našeho eshopu si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem showroomu v Hodoníně.

Více informací o jednotlivých produktech si můžete přečíst v dalších článcích na stránce Často kladené otázky.

Pokud máte další dotazy ohledně puškohledů značky Meopta využijte naši poradnu.